Stories/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Hỗ Trợ Ngay · Thể Hiện Sự Ủng Hộ · Câu Chuyện · Câu Hỏi?

Wikipedia là vĩnh viễn có ý nghĩa gì đối với bạn?

Wikipedia được hơn 250 triệu người đọc trên khắp thế giới mỗi tháng – ở hơn 250 phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Hãy bỏ ra vài phút để kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng câu chuyện của bạn để giúp lan truyền thông tin và giúp mọi người hiểu được sức mạnh của Wikipedia.

Tên:

Thành phố:

Thư điện tử:

Câu chuyện của bạn:

Xin hãy giới hạn bài gửi trong 2000 từ. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận về câu chuyện và thêm chi tiết sau. Nếu bạn muốn gửi thêm thông tin hoặc hình ảnh, hãy gửi thư điện tử đến stories@wikimedia.org

Bằng cách đánh dấu chọn hộp này, bạn đã trao cho Wikimedia Foundation quyền liên hệ trực tiếp với bạn liên quan đến câu chuyện này. Chúng tôi sẽ hỏi xin bạn cho phép trước khi đăng tải công khai hoặc thảo luận công khai câu chuyện của bạn.</p> </form>   </td>
 </tr>

</table>