Support/mk

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Донирајте сега · Искажете поддршка · Приказни · Имете прашања?

Поддржете ја Википедија

Разгласете и покажете му на светот дека ја поддржувате Википедија

Ставете ги овие копчиња на вашиот блог, друштвени страници, веб-страница или на потписот во е-пошта за да ги поттикнете другите да ја поддржат Википедија. Сите копчиња се под лиценцата Creative Commons CC-BY-SA.

Квадрат

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

Микро

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

Хоризонтален плакат

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

» Ископирајте го долунаведениот код за да го вметнете ова копче на вашата веб-страница.

На Twitter:

1. Сменете ја вашата профилна слика за да искажете поддршка:

2. Потоа твитнете ја вашата поддршка за Википедија:

Штотуку ја заштитив Википедија, за да остане слободна и бесплатна. Споделете го ова со сите! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

На Facebook:

1. Сменете го статусот за да им соопштите на пријателите дека ја поддржувате Википедија Засекогаш:
Штотуку ја заштитив Википедија, за да остане слободна и бесплатна. Споделете го ова со сите! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

2. Потоа сменете ја вашата профилна слика на Facebook:

  • Зачувајте ја сликата со тоа што ќе кликнете со десното копче и ќе изберете „Зачувај како“ (Save As). На Мекинтош едноставно извлечете ја сликата на работната површина.
  • Потоа на Facebook кликнете на „Профил“ во главниот алатник најгоре.
  • Штом ќе стигнете до вашата профилна страница, едноставно кликнете на вашата постоечка профилна слика. Тогаш ќе можете да ја подигнете новата слика за во профилот.
</form>