Support/pam

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Magkalub Na Ka · Pakit Mu Ing Kekang Suporta · Istoria · Kutang?

Suportan ya ing Wikipedia

Ikalat mu ing balita at ipalto mu king mabilug a yatung susuportan me ing Wikipedia

Ibili la reting button king kekang blog, social networking page, website o king kekang e-mail signature ba lang maagiag deng aliwang suporta king Wikipedia. Maliari la ngang gamitan deng button king lalam ning Creative Commons CC-BY-SA License.

Codradu

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

Micro

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

Pakerang (horizontal) banner

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

» Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.

King Twitter:

1. Alilan me ing kekang profile pic ba mung pakit ing kekang suporta:

2. Kaibat i-tweet mu ing kekang suporta para king Wikipedia:

Pinrotecta ke pamu ing Wikipedia. Sumaup ka ba yang manatiling libri. Mamie kayu, ikongan! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

King Facebook:

1. I-update me ing kekang status ba mung ipabalu kareng kekang kaluguran a susuporta ka king Wikipedia King Kapilan Pa Man:
Pinrotecta ke pamu ing Wikipedia. Sumaup ka ba yang manatiling libri. Mamie kayu, ikongan! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

2. Kaibat, i-update me ing kekang profile pic king Facebook:

  • I-save ya ining larawan king kekang computer. King metung a PC, agawa mu ini kapamilatan ning pamag-click king kekang mouse king larawan at pamamili king option a "Save As." King metung a Mac, i-drag me mu ing larawan king kekang desktop.
  • King Facebook, i-click me ing suglung o link a "Profile" link king babo (main top navigation).
  • Karas mu king bulung aske o profile page, i-click me mu ing kekang salukuyan a letratung aske o profile picture. Kaibat, maliari kang maglulan o mag-upload bayung profile picture.
</form>