Support/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Hỗ Trợ Ngay · Thể Hiện Sự Ủng Hộ · Câu Chuyện · Câu Hỏi?

Hỗ trợ Wikipedia

Lan truyền thông tin và cho thế giới thấy rằng bạn đang hỗ trợ Wikipedia

Đặt những nút này trên blog, trang mạng xã hội, website hoặc trong chữ ký thư điện tử của bạn để khích lệ người khác đóng góp tài chính cho Wikipedia. Tất cả các nút bấm đều được phát hàn theo giấy phép Creative Commons CC-BY-SA License.

Vuông

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

Nhỏ

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

Băng rôn ngang

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

» Chép đoạn mã phía dưới để nhúng nút bấm này vào website của bạn.

Trên Twitter:

1. Đổi ảnh đại diện để thể hiện sự ủng hộ:

2. Rồi tweet sự hỗ trợ đối với Wikipedia:

Tôi chỉ bảo vệ cho Wikipedia. Hãy luôn giữ nó tự do. Chia sẻ đi, mọi người! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

Trên Facebook:

1. Cập nhật trạng thái của bạn để cho bạn bè biết bạn đang hỗ trợ cho Wikipedia Forever:
Tôi chỉ bảo vệ cho Wikipedia. Hãy luôn giữ nó tự do. Chia sẻ đi, mọi người! http://bit.ly/WikipediaForever #wikipedia

2. Sau đó, cập nhật ảnh đại diện của bạn trên Facebook:

  • Lưu ảnh này xuống máy tính. Trên PC, bạn có thể làm bằng cách nhấn chuột phải vào hình và chọn tùy chọn "Save As". Trên Mac, chỉ cần kéo hình ra ngoài màn hình nền.
  • Trong Facebook, nhấn vào liên kết "Trang Cá Nhân" ở trên cùng của trang.
  • Sau khi đến được trang cá nhân, chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện hiện tại của bạn. Sau đó bạn sẽ có tùy chọn để tải lên hình đại diện mới.
</form>