Thank You/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Diolch. Dychmygwch fyd lle mae pob person yn medru cyfranogi o fynediad rhydd a llwyr at holl wybodaeth y ddynolryw. Mae eich rhodd yn ein cynorthwyo i nesau at y nod.

— Jimmy Wales, Sefydlydd Wicipedia

Diolch am eich cefnogaeth. Darllenwch resymau noddwyr eraill o bob cwr o'r byd dros gefnogi Wicipedia a'i chwaer-brosiectau. Gallwch hefyd weld a oes gan eich cwmni chi gynllun ategu rhoddion eu gweithwyr â rhodd o'r cwmni.