Thank You/dsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Cytajśo cogodla druge pósćiwarje z cełego swěta pódpěraju Wikipediju a jeje sotšojske projekty abo wuslěźćo, lěc wašo pśedewześe ma pósćiwański program za psédewześa.
Dajśo k wěsći swětoju, až pódpěraśo Wikimediju: pósćelśo to pśez Twitter z #keepitfree!Template:2009/Donate-footer/dsb