Thank You/mk

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Template:2009/Donate-header/mk

Ви благодариме. Замислете си кога секој на светот би можел да има удел во слободниот и целосен пристап кон севкупното човеково знаење. Со вашата донација ние сè повеќе се приближуваме кон таа цел.

— Џими Велс, Основач на Википедија

Ви благодариме на поддршката. Прочитајте зошто други дарители ширум светот ја поддржуваат Википедија и сродните проекти, или пак дознајте дали Вашата фирма има програм за истомерно дарување.Template:2009/Donate-footer/mk