Thank You/ms

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Terima kasih atas sokongan anda. Baca tentang penderma lain di seluruh dunia yang menyokong usaha Wikipedia dan projek-projek berkembarnya atau baca maklumat lebih lanjut tentang program padanan derma korperat.Template:2009/Donate-footer/ms