Thank You/ne

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

पढ्नुहोस् किन संसारभरिका अन्य दाताहरुले विकिपीडिया र यसका भगिनीयोजनाका निम्ति दान दिइरहेछन् अथवा यदि तपाईंको कम्पनीसित corporate matching दानको कार्यक्रम भए.
संसारलाई देखाइदिनुहोस् कि तपाईंले विकिमीडियालाई सहयोग गर्नुहुँदैछ: ह्यास-ट्यागसित ट्वीट(tweet) गर्नुहोस् #keepitfree!