Thank You/th

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

อ่านเพิ่มเติมว่าทำไมผู้บริจาคคนอื่นๆ ทั่วโลกสนับสนุนวิกิพีเดียและโครงการลูก หรือพบว่าบริษัทของคุณมีโครงการจับคู่ธุรกิจเพื่อการกุศล
ประกาศให้โลกได้รู้ว่าคุณสนับสนุนวิกิมีเดียโดย: ทวีตข้อความพร้อมใส่แท็ก #keepitfree!