Thank You/tl

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Salamat po sa inyong pagsuporta. Basahin kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog.