Thank You/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Template:2009/Donate-header/vi

Cảm ơn bạn. Hãy mường tượng khi mọi người trên trái đất đều có thể sẻ chia mọi kiến thức của nhân loại một cách tự do. Khoản đóng góp của bạn giúp chúng ta tiến đến gần mục tiêu đó.

— Jimmy Wales, Người sáng lập Wikipedia

Xin cảm ơn vì sự đóng góp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu vì sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chương trình kết nối quà tặng với chúng tôi không.Template:2009/Donate-footer/vi