Poslání

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 00:09, 10 August 2009 by Cbrown1023 (talk | contribs) (update)

Jump to: navigation, search

Poslání nadace Wikimedia Foundation popisuje naše současné aktivity a cíle, rozsah našich projektů a naše klíčové hodnoty. Proti němu stojí vize. Naše současné poslání, rozpracované podle stručnější verze obsažené ve stanovách, zní:

Posláním nadace Wikimedia je umožnit zapojení lidí z celého světa do sběru a rozvoje vzdělávacího obsahu dostupného pod svobodnou licencí nebo jako volné dílo a efektivní šíření tohoto obsahu po celém světě.

Ve spolupráci se sítí místních poboček poskytuje Nadace základní infrastrukturu a organizační rámec k podpoře a rozvíjení mnohojazyčných wikiprojektů a dalších aktivit směřujících k tomuto poslání. Užitečné informace ze svých projektů bude Nadace na Internetu natrvalo zdarma zpřístupňovat a udržovat přístupné.

Toto je český překlad původního prohlášení o poslání Nadace, tak jak bylo přesně formulováno. Návrhy na změnu formulací mohou být předkládány na m:Mission/Unstable, kde budou všechny přezkoumány minimálně jednou ročně.