Vize

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 20:15, 31 July 2009 by Cbrown1023 (talk | contribs) (m:Vision/cs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vize Wikimedia Foundation popisuje naše sny, naděje a ambice; jde o nejradikálnější koncepci naší organizace a komunity – na 20, 50 až 100 let dopředu. Oproti ní se vyjádření našeho poslání zaměřuje na realističtější popis statu quo. Naše současné prohlášení o vizi zní:

Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.

Návrhy na změnu prohlášení by měly být předkládány na stránce m:Vision/Unstable, návrhy budou přezkoumávány přinejmenším jednou ročně.