Tax Deductibility/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

United States United States

Elusen di-elw yw Sefydliad Wikimedia, wedi ei sefydlu yn yr Unol Daleithiau yn ôl Adran 501(c)(3) o'r US IRS Code, ac, oherwydd hynny, gall rhoddion oddi wrth unigolion neu sefydliadau sydd ar dir yr Unol Daleithiau gael eu didynnu wrth gyfrif treth.

Scan of 501(c)3 status letter

Other countries

Elusen di-elw yw Sefydliad Wikimedia, wedi ei sefydlu yn yr Unol Daleithiau yn ôl Adran 501(c)(3) o'r US IRS Code, ac, oherwydd hynny, gall rhoddion oddi wrth unigolion neu sefydliadau sydd ar dir yr Unol Daleithiau gael eu didynnu wrth gyfrif treth. Nid yw rhoddion oddi wrth unigolion neu sefydliadau o'r tu allan i'r Unol Daleithiau yn debyg o allu cael eu didynnu oddi wrth gyfrif treth yn yr Unol Daleithiau; yn yr achosion hyn, dylai rhoddwyr ofyn am gyngor yn eu bro. Mae'n bwysig nodi nad yw Wikimedia yn ceisio codi arian oddi wrth unigolion na sefydliadau mewn unrhyw diriogaeth lle mae'r awdurdodau naill ai:

  • yn gwahardd elusennau rhyngwladol megis Wikimedia rhag codi arian,
  • yn cyfyngu ar eu gallu i godi arian, neu
  • yn codi treth ar roddion sy'n cael eu rhoi i elusennau rhyngwladol.