Learn/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Mục tiêu: $6.000.000

Về quỹ Wikimedia Foundation

» Đọc Báo cáo thường niên 2007-2008

» Hỏi đáp

» Đọc thêm về tính minh bạch của chúng tôi

Lời nhắn từ người đóng góp

» Xem lời nhắn trực tiếp từ người dùng và những người quyên góp như bạn.

Các chi nhánh

Quỹ Wikimedia Foundation được sự hỗ trợ của mạng lưới gồm 41 chi nhánh từ khắp thế giới do các tình nguyện viên điều hành. » Tìm hiểu thêm...