Stories/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Rhoi Nawr · Dangos eich Cefnogaeth · Hanesion · Cwestiynau?

Beth mae Wicipedia Am Byth yn golygu i chi?

Caiff Wicipedia ei ddarllen gan fwy na 250 o filiynau o bobl ledled y byd, bob mis, — mewn mwy na 250 o ieithoedd. Rhowch ychydig funudau i adrodd eich hanes wrthym.

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch hanesyn fel geirda, i gynyddu dealltwriaeth y byd o gryfder Wikipedia.

Enw:

Tref:

E-bost:

Eich hanes:

Peidiwch ag ysgrifennu mwy na 2000 o nodau, os gwelwch yn dda. Hwyrach y byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich hanesyn ac i holi am ragor o fanylion. Os yr hoffech anfon rhagor o wybodaeth neu luniau atom, anfonwch nhw atom ar e-bost at stories@wikimedia.org

Os y ticiwch y blwch hwn yr ydych yn rhoi'ch caniatad i Sefydliad Wikimedia i gysylltu â chwi ynglŷn â'ch hanesyn. Fe fyddem yn ceisio'ch caniatad llwyr pe bawn am gyhoeddi'ch hanesyn neu ei drafod yn gyhoeddus.</p> </form>   </td>
 </tr>

</table>